Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Marcin Lewandowski

Telefon sekretariat:

519 414 901

ul. Gdańska 143/12

Bydgoszcz 85-022

E-mail

kontakt@komorniklewandowski.pl

O Kancelarii

Od dnia 01.07.24 r. kancelaria może przyjmować wnioski na apelacje gdańską

W celu usprawnienia komunikacji korzystamy także z portalu: 

Serdecznie witamy na stronie internetowej Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Marcina Lewandowskiego. Kancelaria mieści się w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 143/12

Na naszej stronie znajdują się niezbędne informacje dla stron postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego oraz wnioski w formie elektronicznej umożliwiające skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych czy zabezpieczających

Godziny pracy kancelarii
Pn., Śr., Czw. 7.30 do 15.30
Wt. 7.30 do 16.30
Pt. 7.30 do 14.30

Godziny przyjęć interesantów
Komornik przyjmuje we wtorki w godz. od 8.30 do 16.30.
oraz w każdy inny dzień od godz 8.00 do 10.00

Adres kancelarii
ul. Gdańska 143/12 Bydgoszcz
tel. 519 414 901

Nr. Rachunku Bankowego
31 1600 1185 1893 8861 8000 0001

Komornik sądowy zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 u.k.s. jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.

Podstawa prawna działalności komornika m.in.:

 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z
  2019r. poz. 1460);
 • ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018r. poz. 771);
 • ustawy z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2018r. poz. 770);
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. z 2018r. poz. 1309);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia
  szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji
  finansowych kancelarii komorniczych (Dz. U. z 2018r. poz. 2517);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego (Dz. U. z 2018r. poz. 2449);
 • Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.

Czym się zajmujemy ?

Przepis art. 3 ust. 1 u.k.s. stanowi, iż komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

 • egzekucji świadczeń pieniężnych
 • egzekucji świadczeń niepieniężnych:
 • wydania ruchomości
 • wydania nieruchomości
 • opróżnienia pomieszczeń
 • zabezpieczeń świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych
 • spisu inwentarza
 • innych zadań określonych ustawowo

Ponadto komornik wykonuje następujące czynności:

 • doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym
 • sporządzenie protokołu stanu faktycznego
 • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi

Przepis art. 761 §1 1 k.p.c. uprawnia komornik do żądania informacji m.in. od organów administracji publicznej, organów podatkowych i rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych, zakładów ubezpieczeń, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz innych instytucji w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania.

Kancelaria dysponuje szeregiem rozwiązań technologicznych, pozwalających skrócić czas potrzebny do skutecznego ustalenia majątku dłużnika

 • Research podmiotów gospodarczych biorących udział w przetargach
 • Lex Informator Prawno-Gospodarczy
 • CEPIK
 • OGNIVO
 • EPU
 • PUE ZUS
 • Elektroniczne Księgi Wieczyste
Gov.pl/web/sprawiedliwosc
izba.gdanska.komornik.pl
komornik.pl